Posters Judo   A2-420 × 594 mm
16,54 × 23,39 in

Yellow  belt  1 poster.

NAGE WAZA  De-ashi-barai, Hiza-guruma, Sasae-tsurikomi-ashi, Uki-goshi, O-soto-gari, O-goshi, O-uchi-gari, Seoi-nage.

Yellow  belt  1 poster.

KATAME-WAZA Hon-kesa-gatame, Kata-gatame, Yoko-shiho-gatame, Kami-shiho-gatame, Tate-shiho-gatami.

Yellow  belt  1 poster.

NAGE WAZA O-soto-otoshi, O-soto-gaeshi, O-uchi-gaeshi, Morote-seoi-nage.