bizim bonanza vitrin ziyaret etti?iniz için te?ekkür ederiz !! 


Türk el dokumas? eski Kilim ve çerçeve için deri ile alt? El Yap?m? COASTERS.

Her bardak alt?n?n kilim hal?lar?n?n benzersiz parçalar? vard?r ve dünyada asla ayn? hal?y? bulamazs?n?z.

Bu bardak altl???yla aileniz ve arkada?lar?n?zla kahve veya çay zaman?n?z?n tad?n? ç?kar?n.
Ev dekorunuz olarak da arkada?lar?n?z için bir hediye olarak iyi.


Çap: 4,5 "[11,5 cm]

Not;
1- takip numaras? ile dhl-fedex hizmeti ile güvenli sevkiyat.
2-Ürünlerimiz için kullan?lan tüm kilimler 30 y?ldan daha eski. 
Kilimde küçük hasarlar veya kusurlar bulabilirsiniz, ancak eski / eski kilimlerin özel özelli?i. 
Gerçek renkler foto?raf?n niteli?i ve monitör renk ayarlar? nedeniyle gösterilenlerden farkl? olabilir.


* DHL FEDEX ile SEVK?YAT -
Avrupa için ABD 3 i? günü için neredeyse 3 veya 4 i? günü içinde .


* Konvo ile farkl? tasar?m ve model detaylar? ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya "[email protected]" e-posta yoluyla bana ula??n.

* Ma?azam? ziyaret etti?iniz için te?ekkürler!