scbcomvn's profile picture

scbcomvn

  • joined 09/07/20
  • active 09/07/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (viết tắt là SCB) là một ngân hàng thương mại tại Việt Nam có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. #scb
19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Read more about this Bonanzler