DoanhnhancuoituanvnD's profile picture

DoanhnhancuoituanvnD

  • joined 10/04/20
  • active 10/04/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920