vingroup's profile picture

vingroup

  • joined 01/21/21
  • active 01/21/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Thông tin tổng quan & đánh giá các dự án đã bàn giao của chủ đầu tư VinGroup. Tổng hợp 7 dự án Nên Mua trong 2021 bởi #SaleReal Team.
Hồ Chí Minh
0938007778

Read more about this Bonanzler