tranduyphuc's profile picture

tranduyphuc

  • joined 02/26/21
  • active 02/26/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

About Me

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep
Địa chỉ: 4 Đường 56, Bình Trưng Đông, Quận...

Read more about this Bonanzler