tuanthaythuoc's profile picture

tuanthaythuoc

  • joined 09/22/21
  • active 09/22/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Lê Minh Tuấn - Thạc sĩ, Dược sĩ cao cấp Đại học Dược Hà Nội, CEO của Dược phẩm Amano Nhật Bản với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, tư vấn sử dụng thuốc, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe #leminhtuan #tuanthaythuoc, #thaythuocleminhtuan
Địa...

Read more about this Bonanzler