Ct3R's profile picture

Ct3R

  • joined 05/29/20
  • active 05/29/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Chung cư Ruby City CT3 là dự án thứ 3 trong chuỗi các khu căn hộ mang thương hiệu Ruby City, nối tiếp sau 2 khu căn hộ CT1 và CT2 đã đi vào hoạt động.