authenticshoes's profile picture

authenticshoes

  • joined 06/04/20
  • active 06/04/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

"Authentic Shoes Thành lập đầu tiên vào 2015 với xuất thân là một cửa hàng Online chuyên Order Sneaker của các thương hiệu lớn trên thế giới từ Mỹ, Anh Quốc, Pháp, Nhật,...
Trải qua 4 năm hình thành và phát triển, năm 2018 Authentic Shoes đã khai trương cửa...

Read more about this Bonanzler