tranquangkhai2202's profile picture

tranquangkhai2202

  • joined 06/16/20
  • active 06/16/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Trần Quang Khải là Founder và CEO của Sneaker Daily. Trước đó, Trần Quang Khải từng giữ vai trò là Managing Editor tại GameTV cũng như các vai trò quan trọng khác tại Authentic Shoes và Authentic Bag. Sau hơn 6 tháng dẫn dắt, Sneaker Daily đã vươn lên trở...

Read more about this Bonanzler