metropolethuthiem's profile picture

metropolethuthiem

  • joined 07/22/20
  • active 07/22/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Metropole Thủ Thiêm
Dự án The Metropole Thủ Thiêm Quận 2, cập nhật bản giá mới nhất tháng 7. Thông tin giá bán, tiến độ thanh toán từ CĐT. Booking giữ chỗ chỉ từ 200 triệu căn.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, P. An Khánh, Quận 2, TP HCM ...

Read more about this Bonanzler