tranducminhtam's profile picture

tranducminhtam

  • joined 08/08/20
  • active 08/08/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng