giatsay's profile picture

giatsay

  • joined 09/29/20
  • active 09/29/20

My Badges

This user has not yet collected any badges.

About Me

Giặt sấy giá rẻ voi uy tín với các dòng máy giặt, sấy hiện đại, chuyên nghiệp. Quần áo được phân theo từng loại trước khi cho vào máy giặt. Chính vì vậy, mức độ sạch cũng như độ bền, khả năng khô nhanh đều được đảm bảo.
Hotline: 0848.30.28.38 ...

Read more about this Bonanzler