diepvuamg's profile picture

diepvuamg

  • joined 01/19/21
  • active 01/19/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Tôi là Điệp Vũ với hơn 10 năm kinh nghiệm về Kiến trúc, Xây Dựng & Nội thất. Tôi là CEO của Công ty xây dựng QAZ - Thương hiệu số 1 về xây dựng Hà Nội
OCT2-ĐN1, Đặng Xuân Bảng, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng...

Read more about this Bonanzler