dichthuatbadinh's profile picture

dichthuatbadinh

  • joined 01/27/21
  • active 01/27/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Dịch thuật Ba Đình được hình thành trong những ngày cuối năm 2011, ngày từ những ngày đầu thành lập, Chúc Vinh Quý xác định sứ mệnh và trách nhiệm góp phần vào việc hình thành và phát triển một cộng đồng Dịch thuật và cung ứng biên dịch viên,...

Read more about this Bonanzler