thaylangnho's profile picture

thaylangnho

  • joined 04/15/21
  • active 04/15/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Thầy Lang Nho (ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) được nhiều người biết đến là “khắc tinh” của căn bệnh ung thư. Ông luôn tâm niệm rằng: Nghề bốc thuốc Nam là nghề trị bệnh cứu người, giúp được ai, ông sẽ...

Read more about this Bonanzler