VietnamsmartN's profile picture

VietnamsmartN

  • joined 06/10/21
  • active 06/10/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Máy đo nhiệt độ Vietnamsmart luôn là sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Sản phẩm được tích hợp trong hệ thống giải pháp kiểm tra bệnh, phát hiện thân nhiệt.

=> Hệ thống camera đo thân nhiệt đơn lẻ: Bao gồm Camera thân nhiệt + Hình ...

Read more about this Bonanzler