bacsigiadinhaihealth's profile picture

bacsigiadinhaihealth

  • joined 06/12/21
  • active 06/12/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

"CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE AIHEALTH VIỆT NAM.
Tìm Bác sĩ gia đình trên nền tảng AiHealth để chăm sóc sức khoẻ:
Hơn 1,000 bác sĩ giỏi tất cả 32 chuyên khoa sâu
Bác sĩ đang công tác tại các Bệnh viện tuyến Trung ương, Tuyến tỉnh...

Read more about this Bonanzler