watchharp5's profile picture

watchharp5

  • joined 08/26/21
  • active 08/26/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Trong thời đại internet thời buổi này, ngoài truyền hình ra còn tồn tại rất nhiều phần mềm, phần mềm hỗ trợ người dùng xem video, nghe radio, xem TV tức thì bên trên mạng. Nhờ technology P2P (Peer-to-Peer), phần mượt tư vấn coi TV qua mạng một cơ hội...

Read more about this Bonanzler