govaluevn's profile picture

govaluevn

  • joined 09/10/21
  • active 09/10/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

GoValue Cộng đồng Đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam. Giúp bạn tìm thấy những ý tưởng đầu tư cổ phiếu dài hạn & ổn định
Địa chỉ : 25/198 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. 100000
Phone : 0828643388
Email : [email protected]

Read more about this Bonanzler