izumicity_namlong's profile picture

izumicity_namlong

  • joined 03/10/21
  • active 03/10/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

#lequangthanh【CẬP NHẬT】thông tin mới nhất về dự án Izumi City Đồng Nai. Kèm theo phân tích #ĐIỂM MANH #ĐIỂM YẾU #TIỀM NĂNG đầu tư Izumi Nam Long từ Lê Quang Thành.
Đường Hương Lộ 2, Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
0975442140

Read more about this Bonanzler