luutrungquan's profile picture

luutrungquan

  • joined 05/12/21
  • active 05/12/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Giới thiệu: Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền...

Read more about this Bonanzler