vn30giay's profile picture

vn30giay

  • joined 06/19/21
  • active 06/19/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

30 Giây VN - Chia sẻ thủ thuật công nghệ, mẹo hay, review về các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, điện thoại và máy tính #30giay
02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0999955588

Read more about this Bonanzler