MainboardgamingZ490's profile picture

MainboardgamingZ490

  • joined 06/21/21
  • active 07/02/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Từ khi mới ra mắt bộ sản phẩm Mainboard ASUS TUF Gaming Z490,nó đã chiếm chọn những tin tưởng và độ tin cậy của người dùng vì tốc độ xử lí nhanh và mượt.
website: https://3dcomputer.vn/mainboard-asus-tuf-gaming-z490-plus.html
Địa chỉ: Hà Đông , Hà Nội, Việt Nam
Phone: 0588696969
#3dcomputer

Read more about this Bonanzler