longdinhdanhtra's profile picture

longdinhdanhtra

  • joined 07/28/21
  • active 07/28/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới, quảng bá và tôn vinh...

Read more about this Bonanzler