dich_vu_cung_ung_lao's profile picture

dich_vu_cung_ung_lao

  • joined 09/16/21
  • active 09/16/21

My Badges

This user has not yet collected any badges.

Contact Information

About Me

Nhân lực Phát Đạt chuyên cung ứng lao động ngắn hạn – dài hạn, cho thuê lao động cung cấp nhân sự, dịch vụ đóng gói, bốc xếp hàng hóa, dán tem, cung cấp PG, … #dichvucungunglaodong #nhanlucphatdat
Địa chỉ: 74 đường 16, Khu Phố 1, P.Linh Trung, Thành Phố...

Read more about this Bonanzler